WORKS/STORE | WORKS/STORE

TACOMA FUJI RECORDS | WORKS/STORE

Ryohei Kazumi

 • Pancake Killa / son designed by Ryohei kazumi
 • Mrs. Montage TACOMA Tee designed by RYOHEI KAZUMI
 • delayman / imperator designed by Ryohei kazumi
 • delayman / imperator designed by Ryohei kazumi
 • Mr. Montage TACOMA designed by RYOHEI KAZUMI
 • Pancake Killa / son LS designed by Ryohei kazumi
 • Pancake Killa / son designed by Ryohei kazumi
 • AITEKI MACHANTAN designed by Ryohei Kazumi
 • GIRLS GROUP designed by Ryohei Kazumi
 • hands / 拍手喝采 designed by Ryohei Kazumi
 • hands / 拍手喝采 designed by Ryohei Kazumi
 • ZAAPS presents Kiss Become Romantic designed by Kazumi Ryohei
 • ZAAPS presents Kiss Become Romantic designed by Kazumi Ryohei
 • Modern Sadness / 仲良しバンド designed by Ryohei Kazumi
 • Modern Sadness / 仲良しバンド designed by Ryohei Kazumi